Expuneri de motive 2019

Primaria Colonesti

Descarca expunerea de motive privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pe anul 2019.pdf (116 KB)
Descarca expunerea de motive privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2018-2021-2025 a planului local de actiune in dom. serviciilor sociale.pdf (620 KB)
Descarca expunerea de motive privind insusirea aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc dom. privat al comunei.pdf (343 KB)
Descarca expunerea de motive privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc dom. public al comunei.pdf (360 KB)
Descarca expunerea de motive privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile februarie-aprilie 2019.pdf (130 KB)
Descarca expunerea de motive privind aprobare dare de seama pe trim IV si total an 2018.pdf (123 KB)
Descarca expunerea de motive privind aprobarea inchirierii pasunilor aflate in proprietatea privata a comunei.pdf (255 KB)
Descarca expunerea de motive privind aprobarea acordarii ajutoarelor de urgenta, altele decat cele prevazute de art.28 din legea nr.416-2001 privind venitul minim garantat.pdf (197 KB)
Descarca expunerea de motive privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la PRESERV VEDITA SRL.pdf (135 KB)
Descarca expunerea de motive privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022.pdf (218 KB)
Descarca expunerea de motive privind aprobarea programului anual de achizitii publice pe anul 2017.pdf (110 KB)
Descarca expunerea de motive privind modificarea incepand cu anul fiscal 2020 a nivelului valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale si a altor taxe asimilate si a amenzilor prin indexare cu rata inflatie de 4,6 %.pdf (171 KB)
Descarca expunerea de motive privind stabilire indemnizatie consilier local.pdf (195 KB)
Descarca expunerea de motive privind stabilire salarii de baza pt functionarii publici si personalul contractual din cadrul ap. de specialitate incepand cu 01.01.2019.pdf (219 KB)
Descarca expunerea de motive privind alegerea presedintelui de sedinta pe mai-iulie 2019.pdf (127 KB)
Descarca expunerea de motive privind aprobarea bilantului contabil a contului de profit si pierdere si a repartizarii profitului aferente exerc. financiar pe 2018 la PRESERV VEDITA SRL.pdf (187 KB)
Descarca expunerea de motive privind aprobarea executiei bugetului comunei pe cele 2 sectiuni pt trim.I 2019.pdf (193 KB)
Descarca expunerea de motive privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal pt aparatul de specialitate al primarului.pdf (158 KB)
Descarca expunerea de motive privind neasunamarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor-acordurilor cadru pt achiz. prod.si serviciilor pt derularea masurilor educative.pdf (160 KB)
Descarca expunerea de motive privind necesitatea rectificarii bugetului local pe anul 2019.pdf (136 KB)
Descarca expunerea de motive privind vanzarea suprafetei de 6650 mp teren intravilan,curti constructii din dom.privat.pdf (146 KB)
Descarca expunerea de motive privind aprobarea proiectului de hotarare pt aprobarea Raportului priv. activ. desfasurata de asis. personali pt sem. I 2019.pdf (152 KB)
Descarca expunerea de motive privind necesitatea rectificarii bugetului local.pdf (140 KB)
Descarca expunerea de motive privind aprobarea desfasurarii activitatii de audit intern prin Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Vedea.pdf (137 KB)

Stiri MDRAP

Ultimele stiri