Formulare asistenta sociala

Primaria Colonesti

Descarca Cerere - declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala.pdf (8 MB)
Descarca Cerere - declaratie pe propria raspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenta sociala.pdf (2 MB)
Descarca Cerere declaratie ajutor social si alocatii monoparentale.pdf (7 MB)
Descarca Cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii.pdf (1016 KB)
Descarca Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului.pdf (4 MB)
Descarca Cerere tichet social gradinita.pdf (11 MB)
Descarca Model adeverinta salariat cu veniturile pe ultimele 24 luni crestere si ingrijire copil.pdf (7 MB)
Descarca Model ancheta sociala.pdf (7 MB)

 


Compartimentul asistenta sociala


Descarca Aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap pentru 2019.pdf (296 KB)
Descarca Aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pe anul 2019 care vor fi prestate de o pers. din fam. beneficiara a ajutorului social.pdf (678 KB)
Descarca Desemnarea dnei Ionescu Melania - responsabil caz prevenire pt copiii incadrati intr-un grad de handicap la nivelul comunei.pdf (356 KB)
Descarca Desemnarea dnei Ionescu Melania pentru a efectua demersurile necesare inregistrarii nasterii copilului parasit in unit. sanitare.pdf (334 KB)
Descarca Infiintarea serviciului public de asistenta sociala al comunei.pdf (320 KB)
Descarca Numarul de asistenti personali si plata salariilor cuvenite acestora si numarul total de indemnizatii cuvenite parintilor.pdf (139 KB)
Descarca Raport privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pt anul 2018 sem. II.pdf (424 KB)
Descarca ROF al compartimentului de asistenta sociala la nivelul comunei.pdf (1 MB)
Descarca Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale pe termen mediu si lung 2018-2021-2025 a planului local de actiune in dom. serviciilor sociale.pdf (3 MB)

Stiri MDRAP

Ultimele stiri
      Solicitare informatii / Legislatie