Expuneri de motive 2018

Primaria Colonesti

Descarca expunerea de motive privind alegerea presedintelui de sedinta pe februarie - aprilie 2018.pdf (139 KB)
Descarca expunerea de motive privind aprobarea bugetului de venituri si chelt pe 2018 si estim pe 2019-2021.pdf (125 KB)
Descarca expunerea de motive privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la PRESERV VEDITA SRL.pdf (162 KB)
Descarca expunerea de motive privind aprobarea programului anual de achizitii publice aferente anului 2018.pdf (143 KB)
Descarca expunerea de motive privind aprobarea proiectului de amenajament pastoral pt pajistile aflate in prop privata a comunei.pdf (335 KB)
Descarca expunerea de motive privind aprobarea regulamentului de org si funct a compartim de asist sociala.pdf (129 KB)
Descarca expunerea de motive privind atribuirea numelui Mircea Stan bazei sportive din comuna.pdf (202 KB)
Descarca expunerea de motive privind aprobare dare de seama si a conturilor de executie bugetara pe trim. I anul 2018.pdf (143 KB)
Descarca expunerea de motive privind bilantul contabil si contul de pierderi pe anul 2017 al PRESERV VEDITA SRL.pdf (159 KB)
Descarca expunerea de motive privind incheierea unui protocol de colaborare cu Admin. Bazinala de Ape Arges Vedea.pdf (141 KB)
Descarca expunerea de motive privind stabilire masuri de imbunatatire a activitatii de gospodarire,protectia mediului,intretinerea si infrumusetarea localitatii.pdf (225 KB)
Descarca expunerea de motive privind aprobare investitie proiect amenajare teren sintetic tip balon.pdf (126 KB)
Descarca expunerea de motive privind acceptarea unei donatii din partea domnului Marica Valerica.pdf (146 KB)
Descarca expunerea de motive privind aprobare dezlipire imobil-teren in supraf de 32011mp.pdf (156 KB)
Descarca expunerea de motive privind modificarea si completarea organigramei, statului de functii si numar de personal.pdf (181 KB)
Descarca expunerea de motive privind rectificarea bugetului local .pdf (107 KB)
Descarca expunerea de motive privind aprobare rectif bugetului local.pdf (117 KB)
Descarca expunerea de motive privind aprobarea darii de seama si contului de executie pe trim.II 2018.pdf (114 KB)
Descarca expunerea de motive privind propunerea de introducere in intravilanul localitatii prin intocmirea PUG a unor supraf de teren.pdf (165 KB)
Descarca expunerea de motive privind rectificarea buget. loc. .pdf (141 KB)
Descarca expunerea de motive privind transformarea functiei publice de inspector, grad profesional superior in functia publica de inspector, grad profesional debutant.pdf (150 KB)
Descarca expunerea de motive privind vanzarea unor suprafete de teren din intravilan care apartin dom. privat si aprobarea docum. de atribuire.pdf (118 KB)
Descarca expunerea de motive privind alegerea presed. de sedinta pe perioada noiembrie 2018 - ianuarie 2019.pdf (167 KB)
Descarca expunerea de motive privind aprobare dezlipire imobil-teren in suprafata de 30011mp intravilan.pdf (202 KB)
Descarca expunerea de motive privind proiectul de hotarare privind construire garaj utila.pdf (152 KB)
Descarca expunerea de motive privind rectif. bugetului loc. .pdf (155 KB)
Descarca expunerea de motive privind revocare hcl nr 23 din 2018.pdf (100 KB)
Descarca expunere de motive privind rectificare buget local .pdf (114 KB)
Descarca expunerea de motive privind alocarea din bug. local a unei sume de bani pt cumpararea de cadouri cu ocazia sarbatorilor.pdf (171 KB)
Descarca expunerea de motive privind aprobare taxe si impozite pentru 2019.pdf (133 KB)
Descarca expunerea de motive privind aprobarea nr de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav si a nr de indemnizatii pt anul 2019.pdf (133 KB)
Descarca expunerea de motive privind aprobarea regulam. privind instituirea si admin. taxei speciale de salubritate pe anul 2019.pdf (747 KB)
Descarca expunerea de motive privind aprobarea asigurarii cofinantarii la obiectivul de investitie modernizare drumuri locale.pdf (190 KB)
Descarca expunerea de motive privind aprobarea conturilor de executie bugetara pe trim. IV 2018.pdf (154 KB)
Descarca expunerea de motive privind reactualizarea indicatorilor teh-econ. la obiectivul de investitie modernizare drumuri locale.pdf (200 KB)
Descarca expunerea de motive privind rectificarea bugetului loc..pdf (171 KB)

Stiri MDRAP

Ultimele stiri